Tư Vấn Lô Xiên 3 Víp MB,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :22-09-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
22-09-19
21-09-1974,14,37Trúng176
20-09-1946,86,44Trúng173
19-09-1960,72,49Trúng128
18-09-1946,29,10Trúng169
17-09-1975,72,28Trúng166
16-09-1916,97,27Trúng134
15-09-1961,28,97Trúng150
14-09-1934,57,73Trúng128
13-09-1979,48,26Trúng171
12-09-1905,97,36Trúng120
11-09-1912,04,07Trúng160
10-09-1974,14,77Trượt157
09-09-1964,68,17Trúng120
08-09-1983,02,79Trúng167
07-09-1961,86,97Trượt179
06-09-1926,36,35Trúng149
05-09-1930,96,90Trượt176
04-09-1948,30,32Trúng169
03-09-1983,78,13Trúng163
02-09-1939,85,40Trúng178
01-09-1973,85,49Trượt173
31-08-1988,98,03Trượt134
30-08-1966,73,63Trúng170
29-08-1935,96,25Trúng172
28-08-1908,54,63Trúng175
27-08-1907,62,50Trúng131
26-08-1980,90,82Trượt142
25-08-1900,07,42Trúng150
24-08-1962,40,79Trúng129
23-08-1911,84,01Trượt148
22-08-1953,99,89Trượt144
21-08-1987,95,25Trúng160
20-08-1965,68,61Trúng134